Lydia

Hope
renaissance

About

Reizen, nieuwe plaatsen ontdekken en beleven is iets wat ik heel graag doe. Mijn zintuigen onderdompelen in nieuwe ervaringen van beleven, horen, zien en voelen. Schoonheid ontdekken en inademen, maar ook rust en “alleenzaamheid” vinden. Solitude zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen. Een plek van rust en verdieping is kostbaar in onze vluchtige maatschappij.

Ook op het doek, ga ik graag op reis, door kleuren, structuren, een mix aan materialen en technieken. Een proces van ontdekken, beleven, verdiepen en vrijheid. Op voorhand weet ik meestal niet wat ik ga maken, mijn composities worden dan vaak ook niet van te voren uitgedacht of geschetst. Intuïtief werken is kenmerkend voor mijn proces.

Het is gedurende de “reis” op het doek, dat ik stilsta bij een ontstane vorm of kleur waardoor er een thema, onderwerp vormt en de uiteindelijke bestemming inzicht komt.
Sommige van mijn schilderijen ontstaan door een snelle vluchtige manier van werken. Een soort van “speed painting”. Andere werken nemen meer tijd en zijn een proces van zoeken, ontdekken en van diepere “roerselen” die naar boven komen. Beide processen zijn intuïtief en geven naderhand vaak inzicht aan het verstand en laten (nieuw) licht schijnen op het leven van alledag met zijn hoogte en diepte punten, onzekerheden en vragen, kleine en grote. Hoop & geloof zijn hierin ook belangrijke thema’s

…….

Travelling, discovering and experiencing new places is something I love to do. Immerse my senses in new experiences of experiencing, hearing, seeing and feeling. Discover and breathe beauty, but also find peace and Solitude. A place of rest and deepening is precious in our fleeting society.

Also on canvas, I like to travel, through colours, structures, a mix of materials and techniques. A process of discovery, experience, deepening and freedom. I usually don’t know in advance what I’m going to make, so my compositions are often not thought out or sketched out in advance. Working intuitively is characteristic of my process.

It is during the “journey” on the canvas that I pause to reflect on a form or colour that has arisen, through which a theme, subject and the final destination emerge. Some of my paintings are created by a quick fleeting way of working. A kind of “speed painting”. Other works take more time and are a process of searching, discovering and of deeper “stirring” that come to the surface. Both processes are intuitive and often give insight to the mind afterwards and let (new) light shine on everyday life with its height and depth points, uncertainties and questions, small and large. Hope & Faith are also important themes during the journey

van Knijff

Let’s Connect

CONTACT

10 + 14 =